20 februari 2024
€ 523,46 € 95,53 € 227,87
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 5,60% + 7,72%
Q² - Balance + 1,02%
Q² - Europe DBI-RDT + 6,89%
Europese aandelenindex + 3,81% + 4,70%
Wereld aandelenindex + 5,68% + 6,38%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens