15 april 2024
€ 552,82 € 99,48 € 249,97
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 11,53% + 7,92%
Q² - Balance + 5,19%
Q² - Europe DBI-RDT + 17,25%
Europese aandelenindex + 8,50% + 4,88%
Wereld aandelenindex + 9,36% + 6,49%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens